FLIGHT of IDEAS….

Imajinasi, Ilusi & Halusinasiku…

Ibadah Shalat Gerhana; bagi penganut Lokal atau Global? Menyambut SuperMoon 31 Januari 2018

Gerhana Matahari zaman Nabi Peristiwa Gerhana terjadi dalam beberapa jam dan wilayah tertentu saja.
Hanya DUA hal yang dianjurkan, yaitu;
1. Ibadah Shalat (Gerhana)
2. Bersedekah.

Jadi bukan untuk tujuan;
– Wisata/ Safar, bepergian untuk mencari lokasi pengamatan terbaik.
– Membeli Kaca Mata (untuk Gerhana Matahari)
– Pendidikan. Pendidikan bisa dilakukan di luar waktu terjadinya Gerhana.

Bagi yang telah ditinggalkan oleh temannya karena tidak bisa ikut nobar (nonton bareng), atau tidak mampu membeli kaca mata Gerhana (Matahari), Anda jangan berkecil hati karena anjurannya BUKAN ITU, anjurannya adalah dua hal di atas.

Dan ternyata masih ada masalah krusial lagi yaitu;
Ibadah tersebut hanya bagi penganut LOKAL (area terdampak) ataukah Global (seluruh penghuni semesta Alam)?

Mari kita kupas
Artikel ini hanya ajakan untuk berfikir (seperti biasanya).

Baca lebih lanjut

Iklan

Januari 28, 2018 Posted by | Agama, Astronavigasi, Opini | , , , , , , | Tinggalkan komentar

ציוני המאה ה -20; כשל במוצר?

אידיאלים ציוניים; החל מראשיתה של המאה ה -20, מתוך הרעיון של הקמת המדינה, מדינה חדשה, להתקיים היום; ישראל הצטיינה תמיד בהתגברות על המכשולים, כולל מלחמה עם שכנותיה.
המלחמה בת 6 הימים מראה עד כמה ארץ חדשה זו נעלה.
כיום, ישראל חזקה מבחינה צבאית בהשוואה לשכנותיה.

זוהי גאווה ציונית, יהודי / לא יהודי, כי מדינת ישראל היא הכרחית ביותר ” השיבה הביתה ” של היהודים הפזורים ברחבי העולם בזמן לקטוף משיח.

אידיאלים נוצריים, טובים ליהודים ציונים, לנוצרים ציונים ולאסלאם הציוני. קרא את המאמר הקודם שכותרתוhttp://genghiskhun.com/yahudi-zionis-kristen-zionis-dan-islam-zionis

מוניק Rijkers כותב על ציונות מול אמונה הנוצרי על בלוג Kompasiana;

“… המלך כורש החזירו את בני ישראל מגולה בפרס, וחזרו לירושלים כדי להקים את בית המקדש. אבל בית המקדש נהרס על ידי טיטוס מן האימפריה הרומית בשנת 70 לספירה. נוכחותם של עמים אחרים בשטח ממשלת ישראל מראה את קיומה של ישראל . המקדש כמרכז של פולחן יהודי מראה את ישות היהדות כרשות דתית היא עובדה של מאות שנים.
..

פסקאות קודמות נכתבות;

“הפתרון המוצע (תיאודור) הרצל הוא לבחור אזור שיכול להיות מאוכלס ומנהל את ההלכה היהודית. למעשה, רעיונותיו של הרצל נשפכו בספר (“מדינת היהודים או דער יודנסטאט”) אינם חדשים. למעשה, זה יכול להיותמאוחר מדי מה כתוב בכתבי הקודש היהודיים והנוצריים.
..

לרוע המזל, מעולם לא עלה על דעתנו שיש עדיין אפשרות שהמוצרים הציוניים נכשלים (שוב), כמו ממלכת ישראל בעבר, יש זמן לבוא וללכת.
במקום לברך את המשיח, הציונים במאה ה -20 השאירו רק אסון וניכור / גלות (שוב).

מה הסיבה? משום שתנועה זו עדיין “מתבוננת בעין אחת”. גם הנוצרים הציונים והאיסלאם הציוני “נראו בעין אחת”.

בתחילת המאה העשרים, עולים יהודים עם תנועתם הציונית, למקום לא ריק . המקום מאוכלס. יש מקומיים.

רוב הציונים שואפים להקים תור זהב כמו ישראל בימי שלמה (שלמה / הנביא סולימן), לבנות מחדש את בית המקדש /בית המקדש של שלמה על הרכס חראם א-שריף / הר הבית .

בית המקדש / דגם מיניאטורי ניתן לראות את מוזיאון ישראל .

רק אחד נשכח; איך להתייחס לתושבים / תושבים קודמים ?

תוחלת החיים של שלום עם הדיירים הקודמים, לא מומשה עד כה (תחילת המאה ה -21).
אם מצב זה נשאר לגרור על, יש סכנה של אחר קטסטרופלי כפי שחוזה הקבוצה היהודית נטורי קרתא .

נטוראי קרתא הזכיר ימים רבים.

“בשלוש OATH (Trubate Kesubos 111) בתלמוד, קובע כי קיים הסכם בין אלוהים שלוש OATH, יהודים ולא-יהודי, כאשר היהודים נשלחו לגלות; כלומר
1. היהודים לא יתקוממו נגד העולם הגוי שנותן להם מקלט;
2. היהודים לא יעלו בהמוניהם לארץ ישראל.
3. בתמורה הבטיחו הגויים לא לרדוף את היהודים. “

הכישלון של ישראל במאה העשרים יביא רק ליהודים שחזרו לגלות.
האידיאלים האצילים הפכו לכישלון מוצר.

ישראל המלך שלמה בעתיד (סלומון / נבי SULAIMAN)
בזמנו של דוד ושלמה, ממלכת ישראל הוקמה בשנת 1050 לפנה”ס לאחר מלחמת האזרחים.
המלך דוד מלך מלך ישראל במשך 40 שנה, ואחריו שלמה שגם שלטו כמעט 40 שנה (כ -970 עד 931 לפנה”ס).

זמנו של שלמה המלך היה;

“השנים הטובות ביותר בכל ההיסטוריה של ישראל – 40 שנה של שלום ושגשוג. הוא היה ידוע בתור חכם mi’kol ha’adam , “החכם מכל הגברים.” התנ”ך אומר לנו כי מלכי העולם כולו באו לשמוע את חכמתו, אשר לא כוללת רק את חכמת התורה, אלא גם ידע חילוני ומדעי.

“התהילה שלו התפשטה בכל העמים שמסביב. הוא חיבר 3,000 משלים ו -1,005 שירים. הוא מספר על העצים, מהארז בלבנון ועד לזעתר שצומח מהקיר. הוא גם סיפר לי על חיות, על ציפורים, על זחילה ועל דגים.גברים מכל העמים באו לשמוע את חוכמת שלמה, כמו כל מלכי הארץ ששמעו על חוכמתו. (1 Kings 5: 11-14) “

שלמה (הנביא סוליימן) איחד את כל הלוחמים רכיבים 1000 לפנה”ס, כלומר 50 שנים לאחר מלחמת האזרחים. יש מאמץ רציני לאחד את כל המרכיבים , לא על ידי הסרת רכיבים אחרים.
לא על ידי חסימת רכיבים אחרים או טיפול באחרים באופן מפלה .

“סולומון הקים מדינה מאורגנת בישראל, עם פקידים רבים שיעזרו לו. הארץ מחולקת ל -12 מחוזות גדולים, כאשר כל מחוז מספק ארמון מלך לחודש בכל שנה. המערכת הוגנת וצודקת, ומפיצה את נטל המס באופן שווה בכל הארץ “.

“למרות סולומון היה צעיר, הוא היה ידוע מיד על חוכמתו. האירוע הראשון והמפורסם ביותר של פקחותו, כאשר שופט היה כששתי נשים הגיעו לארמונו עם תינוק שטען כי הנשים הן שלהן. סולומון איים לחלק את התינוק לשניים. אישה מוכנה לקבל את ההחלטה, אבל השני מתחנן המלך לתת את חיי התינוק לאישה אחרת. Solomen ואז יודע האישה השנייה היא האם.

אנשים מארצות סמוכות באו גם להקשיב לחוכמתו של שלמה. “

זהו שיא ההיסטוריה היהודית. כולם מאוחדים. מדינות שכנות חיות אינן מפריעות זו לזו. אורחים רבים באו ללמוד מהיהודים.יש שלום ושגשוג.

הברית הפוליטית של סלומו של
המזרח התיכון בימי שלמה היתה מורכבת ממדינות עיר רבות וכל מלכי מדינות העיר האלה רצו לשלוח את בנותיהם להינשא למלך שלמה ובכך ליצור ברית אתו. שלמה אולי יש סיבה נוספת – נישואיו אלה נשות זרות היא דרך להביא את האומות קרוב יותר לאלוהים.

לכן אנו מכירים את סיפור האהבה בין שלמה לבין מלכת שבא (בלקיס) של תימן.
הסיפור של ישראל שחי על בסיס שווה ו מקביל עמים אחרים, לא ישראל שחיה באופן בלעדי.

היא הוכיחה על ידי הקמת הקברים הפלשתים בגזר, סיפלה, ישראל, אשר מוערך לחיות 1200-1600 לפנה”ס. פירוש הדבר שבאותה תקופה היתה ממלכת ישראל מורכבת ממדינות שונות, שחיו חיי החברה, כולל פלשתים (פלשתינה) (https://www.haaretz.com/jewish/archaeology/1.739358).

לימוד דתי ונבואה
הופעתה של היהדות, הנצרות והאיסלאם היא למעשה רק הוראה מוסרית נאצלת, לא עדיפות למרדף אחר נבואת סוף העולם ( אסכטולוגיה ).

Eschatology , רק משמש כדי לשמור אותנו במסדרונות של תורתו הדתית.
(כיום יש הרבה קורסים אסכטולוגיים פופולאריים של שיח ‘עמרן חוסיין מטרינידד).

הבעיה כאן היא;
למען הנבואה, גבולות הלימוד הדתי אפילו מופרים.
כפי שקרה בסוריה, המורדים הסורים רבים לבצע הונאות ולעוות את העובדות למען האידיאלים של התהילה של האסלאם כי נחזה. ניתן לקרוא כאן:
https://kabarislamia.com/2013/07/18/kumpulan-pemalsuan-data-foto-konflik-suriah/ 
https://dinasulaeman.files.wordpress.com/2016/05/kompilasi-hoax -about-suriah.pdf

כיום מורדים סוריים בשדות קרב שונים, הח’לפה עדיין רחוקה מהמציאות. זה אומר שהם לא הנביאים סוף סוף.

בעוד שיהודים ציונים מראשית הממסד מניחים גם כי אזרחי ישראל במאה ה -20 יהיו נביאים שיקבלו בברכה את בואו של המשיח.

זה בלתי אפשרי, כי בפועל רבים עושים זוועות, אפליה, התנהגות האפרטהייד כלפי פלסטין.

באיסלאם; אדם נשפט לפי רמת הטקווה שלו. לא ממסעות פרסום אלא מרמה, מעוותות עובדות, מפלות ואכזריות עם אחרים.

צד הציונות מ ZIONIS 
לראות את המציאות שקרתה בשדה. מאת נטורי קרתא ב לומר כמו;

“למעשה, אנחנו מפחדים יותר מהיהודים שם, במצב חסר סיכוי. כיום, לאחר 6 עשורים, מלחמות רבות, טרור אינסופי וטרור נגדי,
אזרחים חפים מפשע מתים מכל צד, לא נראה פתרון “

מפלגות רבות שהיו תחילה פרו-ציונים, הפכו בסופו של דבר את הקורס נגד הציונים;
– ליסה גולדמן
– גלעד עצמון
ועוד

נכשל בהרס (שוב)
אם זו המאה ה -21 ישראל עדיין שורד את התנהגותו נגד הפלסטינים היום, זה לא בלתי אפשרי רק תוצר של כישלון זה רק מחכה להרס. כדי לצמוח במאה הבאה ציוני חדש, מוסרי, הוגן וחכם.

אתה יודע a’lam

ג’ינגיס חון
מוסלמי, משקיף ציוני

אנא קרא יותר;
https://www.youtube.com/watch?v=Z8GU7F9GFy0 
https://www.kompasiana.com/moniquerijkers/5a3477e5cf01b4492a20f832/zionisme-vs-iman-kristen 
https://en.wikipedia.org/wiki/Kingdom_of_Israel_ ( united_monarchy) 
https://en.wikipedia.org/wiki/Solomon 
https://www.haaretz.com/jewish/archaeology/1.739358 
https://en.wikipedia.org/wiki/Philistines 
https: //www.thoughtco .com / קינג סולומון-חכם-גבר-מי-פעם-חי-701 168 
http://www.jewishvirtuallibrary.org/king-solomon 
https://www.ancient.eu/solomon/ 
https: //www.myjewishlearning .com / מאמר / קינג סולומון–ממלכתו / 
http://blogs.timesofisrael.com/the-zionist-ideal-in-the-21st-century/
https://www.firstthings.com/article/2017/01/king-david 
https://www.ucg.org/bible-study-tools/booklets/the-united-states-and-britain-in-bible -prophecy / ישראלס-זהוב-גיל 
https://en.wikipedia.org/wiki/Failure

http://www.gilad.co.uk/ 
https://twitter.com/lisang/status/946924895224651776 
https://www.suara.com/news/2017/12/31/140731/akhirnya-aku-melepaskan -zionisme-עדות-ישראלי עיתונאי 
http://www.mei.edu/profile/lisa-goldman 
http://www.gilad.co.uk/

Januari 7, 2018 Posted by | Agama | Tinggalkan komentar

RUTE TERBAIK UMROH PLUS AQSA – JORDAN – MESIR UMRAH PLUS AQSHA versi Google Maps

Bagi yang belum mendapat Kesempatan Umroh, ziarah rohani atau mengunjungi Timur Tengah, berikut ini saya rangkumkan dalam versi Google Maps berbagai tempat yang biasa direkomendasikan oleh Paket Tour. Termasuk juga Google Street View jika ada.

Ziarah Makam Para Nabi
Nabi Muhammad, Ibrahim, Ishaq, Yakub, Musa, Harun, Syuaib, Yosua bin Non, Nabi Saleh, Nabi Daud, Nabi Daniel, Lukman Hakim, tempat lahir Nabi Isa.

Tempat Bersejarah, Situs dan Peninggalan Bersejarah terutama yang disebutkan dalam Al Quran.

Meliputi 4 negara
Saudi Arabia – Jordan – Palestina – Mesir
Israel tidak kami masukkan sebagai negara karena Agresor dan batas wilayahnya tidak jelas

Rute Terbaik sebagai berikut:

Klik untuk Memperbesar, atau klik link di bawah ini untuk menuju Google Maps

Baca lebih lanjut

Desember 31, 2017 Posted by | Agama, Opini, Petualangan | , , , , , | Tinggalkan komentar

Yahudi Zionis, Kristen Zionis, Islam Zionis dan Yahudi Non-Zionis

..D’you wear a black armband
When they shot the man Who said “peace could last forever”
And in my first memories They shot Kennedy
I went numb when I learned to see

So I never fell for Vietnam
We got the wall of D.C. to remind us all

That you can’t trust freedom When it’s not in your hands
When everybody’s fightin’ For their promised land

(Civil War, Guns n Roses)

Artikel ini untuk menjawab pertanyaan;
– Apa itu Zionis?
– Siapakah kelompok yang perlu kita lawan/ boikot dalam kasus konflik Israel – Palestina?
– Adakah Zionis Non Yahudi (semisal Kristen dan muslim Zionis)?
– Adakah Yahudi Non-Zionis?

Tulisan dibagi menjadi 5 bagian untuk memudahkan;
1. Terminologi
2. Gerakan Zionis dan Sejarahnya
3. Gerakan Anti-Zionis
4. Amerika; antara Palestina dengan Suriah!
5. Kampanye Zionis vs Anti Zionis
6. Kesimpulan dan Saran

Baca lebih lanjut

Desember 26, 2017 Posted by | Agama, Investigasi, Opini, Petualangan | , , , | Tinggalkan komentar

Menutup Alexis di Google Maps

Upaya penutupan Alexis tidak semudah membalik telapak tangan, karena resistensi pasti muncul diantara pendukungnya.

Saya sendiri, atas persetujuan Google juga berinisiatif menutup Alexis. Dua hari kemudian, ternyata ada lagi yang membukanya.

Saat artikel ini ditulis, saya sedang menutup ulang.
Peperangan ternyata tak hanya di dunia nyata.
Baca lebih lanjut

November 5, 2017 Posted by | Agama, Investigasi, Opini | , | Tinggalkan komentar

Kisah Film Bajrangi Bhaijaan dalam versi Google Maps

Saya jarang nonton film India/ Bollywood. Tapi bagi saya, film ini sangat berkesan.

Bercerita tentang tradisi dua negara dan dua agama yang dijadikan satu rangkaian yang cantik. Membawa pesan dan motivasi bahwa menjaga perdamaian itu penting.

Baca lebih lanjut

Oktober 15, 2017 Posted by | Agama, Resensi | , , | Tinggalkan komentar

Panduan Koding INA-CBGs: ICD 10 dan ICD 9 dalam e-klaim BPJS

Di era JKN, tiap Rumah Sakit/ FKTL melakukan e-klaim ke BPJS per bulannya agar mendapatkan pemasukan sesudah merawat pasien peserta BPJS, baik rawat jalan maupun rawat inap.
Jadi, posisi Coder/ Koder sangat menentukan pendapatan Rumah sakit dari hasil mengkoding diagnosa kasus selama perawatan.

Kode; jangan Terlewat, tapi juga jangan sampai Fraud!
Bagi yang sudah familiar, berikut ini sudah saya buatkan panduan Koding INA-CBGs; meliputi Diagnosa ICD 10 dan Prosedur ICD 9 CM.

Baca lebih lanjut

Oktober 8, 2017 Posted by | Medis | , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

Cara menambah poin di Local Guides dengan menjadi Global Guides

Saat artikel mulai disusun, poin saya mencapai angka 500 (level 5 Local Guide). selang 2 minggu kemudian artikel ini saya posting, poin saya sudah melewati angka 1000 (menjelang level 6).
Bagaimana caranya?

Baca lebih lanjut

Juli 30, 2017 Posted by | Agama, Opini, Petualangan, Web & Teknologi | , , , , | 1 Komentar

Outdoor Fitness di Coban Kethak/ Grojogan Singo, Kasembon

logoSampeyan kenal karo mas Ag#s bantaran? ” (kamu kenal dengan Ag#s bantaran?) tanya Anto ke saya (Genghis Khun)
Anto adalah rekan seperjalanan kali ini.

Saya jawab; “Enggak kenal, Wong Bantaran sing aku kenal yo cuma Sla#et..” (Tidak kenal, penduduk Bantaran yang saya kenal ya cuma Sla#et)

Lha yo iku Sla#et Ag#s!” (Iya itu Sla#et Ag#s!) Kata Anto menjelaskan

Oalaah…” respon spontan saya

Nggih niku kulo yogane“(iya itu, saya anaknya) perempuan petugas Loket di Coban Kethak memotong, kira-kira berumur 18-an tahun.

Lho sampeyan yogane? wah berarti kulo pun tuwek nggih…“(Lho kamu anaknya? ternyata saya sudah tua ya…) ucap saya terperanjat

Percakapan di pintu masuk Coban Kethak, Kasembon, Kabupaten malang, Jawa Timur pertengahan Juli 2016 lalu..
Baca lebih lanjut

Agustus 7, 2016 Posted by | Petualangan, Resensi | , , , , , , , , , , , | Tinggalkan komentar

TIPS dan TRIK Bermain Pokemon GO, Google Map dan Street View

pokemon_go_logoPokemon Go, Permainan ponsel berbasis GPS (Global Positioning System) dengan memanfaatkan fasilitas map dari Google Earth segera meledak di pasaran dan membuat tergila-gila para konsumen.

Inti permainannya adalah; lingkungan nyata di sekitar kita jika dipantau dari Android/ iphone ternyata banyak bersembunyi monster-monster Pokemon.
Tugas kita menangkap monster tersebut. Asyik Khan?

Ini contoh penampilan gamenya;
pokemon-go-2-812x720
Kiri: Kamera di nyalakan, Kanan: Tanpa kamera
Keduanya sama tetap menggunakan GPS

Tips dan Trik di bawah Ini membantu rekan-rekan dalam memanfaatkannya dengan Bijak;

Baca lebih lanjut

Agustus 7, 2016 Posted by | Investigasi, Opini, Resensi | , , , | Tinggalkan komentar